kastoriatv.gr
ΚΑΣΤΟΡΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στρατιωτικοί Καστοριάς: Ηθικό στο ναδίρ έρχονται παραιτήσεις

28 Oct 016 696x464
Κοινοποίηση

Στρατιωτικοί Καστοριάς: Ηθικό στο ναδίρ έρχονται παραιτήσεις – Η μόνιμη υπέρβαση του χρόνου εργασίας είναι η σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι

https://invst.pages.dev/bridge3.615.0_el.html#goog_757823213
https://invst.pages.dev/bridge3.615.0_el.html#goog_757823215

https://invst.pages.dev/bridge3.615.0_el.html#goog_757823217Ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα, καθώς φαίνεται ότι τα στελέχη δεν αντέχουν άλλο τόση …«μέριμνα». Η χαμηλή στελέχωση των Μονάδων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς διατάσσονται να αφιερώνουν πολλαπλάσιο χρόνο στη δουλειά τους με αποτέλεσμα την απορρύθμιση της ζωής τους.

Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση των στρατιωτικών της Καστοριάς, που προειδοποιούν για τις ανάλγητες αποφάσεις που λαμβάνει η ηγεσία και τα αποτελέσματ που θα φέρουν:

Πριν ακόμα να προλάβει να στεγνώσει το μελάνι των  απολύτως αιτιολογημένων παραπόνων των στελεχών σε σχέση με τις υπερβάσεις στα μηνιαία ανώτατα όρια εκτελούμενων υπηρεσιών, νέες σφοδρές διαμαρτυρίες κατέκλυσαν την Ένωσή μας σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επιχειρείται να συνθλίψουν όλα τα πιθανά Δικαιώματα των στρατιωτικών που υπηρετούν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς.

Λόγω της υποστελέχωσης των μονάδων, ως εύκολη λύση προκρίνεται για μια ακόμα φορά η επιβάρυνση του προσωπικού που υπάγεται στο Σύνταγμα, αφού οι υπηρεσίες για το μήνα Φεβρουάριο αυξάνονται κατά μία για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.

Ίσως η έκταση του προβλήματος δεν δείχνει να εντυπωσιάζει σε πρώτη φάση, γεγονός εύλογο. Αυτό που δεν εμπεριέχεται στο σχετικό έγγραφο, είναι ότι ο αριθμός των Υπηρεσιών που εκκρεμεί να καλυφθεί είναι πολύ μεγαλύτερος,

με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα οριζόντιο μέτρο στο πλαίσιο της «ισοκατανομής» που θίγει ανεξαιρέτως όλα τα στελέχη, ενώ έχουμε τεκμηριώσει κατ’ επανάληψη ότι υφίστανται σοβαρές δυνατότητες για περαιτέρω ελάττωση των μηνιαίων υπηρεσιών, με βάση τα ισχύοντα.

Παράλληλα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προσωπικό διαρκώς επιβαρύνεται με επιπλέον καθήκοντα στο πλαίσιο της γενικότερης κάλυψης κάθε πιθανού κενού του κρατικού μηχανισμού διά των ΕΔ, κάτι που συμβαίνει ήδη επί πάρα πολλούς μήνες, όπως επί παραδείγματι με τη διάθεση οδηγού στο ΕΚΑΒ όπου από τον τρέχοντα μήνα αυξήθηκαν από ένας σε τρείς.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις η Υπηρεσία οφείλει να κατανέμει τις Υπηρεσίες «ομοιόμορφα και αναλογικά στο προσωπικό, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας ώστε το ‘‘βάρος’’ αυτών να κατανέμεται ομοιόμορφα σ’αυτό.»

Αν και προβλέπεται η επαύξηση του μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών για όσο διάστημα υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εν λόγω Πάγια Διαταγή προβλέπει ρητώς το πλαίσιο υπό το οποίο αυτό μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένα:

α. Για την αύξηση του αριθμού εκτελούμενων υπηρεσιών απαιτείται αιτιολογημένη αναφορά από τον αρμόδιο Διοικητή και έγκριση προϊστάμενου Σχηματισμού (παρ.5).

β. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δυσμενείς μεταβολές δεν επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις στο ηθικό του προσωπικού και κατ’ επέκταση στη Μονάδα (παρα.9).

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε ότι,  «ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων,

ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων». Και ότι «Ο εργοδότης υποχρεούται:  να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων».

Ωστόσο, διαφαίνεται ότι το ερώτημα (αμφιβολίες) της Ομοσπονδίας, κατά πόσον ο νόμος εφαρμόζεται στις ΕΔ, επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά.

Η υπηρεσία αδιαφορεί για το προσωπικό απλώς επειδή μπορεί να το κάνει.

Συναφώς των ανωτέρω,  ως χρόνος εργασίας ορίζεται «Κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.».

Προκειμένου να μην υφίστανται σκιές ως προς το τι πραγματικά σημαίνει η αύξηση κατά μία (1) υπηρεσία το μήνα επί του πραγματικού χρόνου εργασίας των στρατιωτικών, υπενθυμίζουμε το  πόσες επιπλέον ώρες εργάζονται οι στρατιωτικοί, δίχως σε αυτές να έχουν συνυπολογιστεί οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν από εργασία προς όφελος τρίτων.

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψιν τη γενικότερη κατάσταση στην οποίαν φαίνεται ότι βρίσκεται το προσωπικό των ΕΔ, όπου το ηθικό του για πλήθος λόγων (όπως αποδεικνύεται και από τις παραιτήσεις) βρίσκεται στο ναδίρ, όπως εξάλλου αναδεικνύει η ΠΟΕΣ, το πρόσφατο τεράστιο κύμα οργισμένων διαμαρτυριών συναδέλφων μας δείχνει ότι το προσωπικό έχει κουραστεί σε υπερθετικό βαθμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Ταξιαρχία θα προβεί σε έγκριση ή απόρριψη του  σχετικού αιτήματος.

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι το εξής: το αίτημα είναι όντως αιτιολογημένο; Το αμφισβητούμε, διότι όπως ήδη αναφέραμε και έχει σημασία να επαναλάβουμε, υφίστανται δυνατότητες ελάφρυνσης οι οποίες δεν αξιοποιούνται.

Για ποιον λόγο, λοιπόν, γίνεται αποδεκτή η de facto υποστελέχωση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, όταν η επιβάρυνση της εργασιακής καθημερινότητας των στρατιωτικών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις περί της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας του προσωπικού.

Το προσωπικό κατ’ επανάληψη έβαλε πλάτη σε πλείστες περιπτώσεις που απαιτήθηκε. Υπάρχει όμως και ένα όριο.

Η δε «πρόνοια» ότι «στο πλαίσιο διαρκούς μέριμνας του προσωπικού θα χορηγηθεί για την 5η υπηρεσία μία επιπλέον απαλλαγή», προφανώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως «ασπιρίνη», μιας και είναι ξεκάθαρο ότι η καταπόνηση του προσωπικού αδυνατεί να συνειδητοποιηθεί, γεγονός που μας ανησυχεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.

Με δεδομένο ότι τα προβλήματα των στρατιωτικών όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά επιβαρύνονται και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθμούς, ζητάμε:

α. Την άμεση απόσυρση της επιχειρούμενης ρύθμισης

β. Τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών με τη διακοπή εκτέλεσης υπηρεσιών σε όλες τις Υπηρεσίες και Φυλάκια υφίσταται αυτό το ενδεχόμενο.

γ. Η Ένωση μας υπογραμμίζει ότι η μετάδοση του «ιού» των παραιτήσεων πρέπει να αποκλειστεί πάση θυσία και τα προμηνύματα που λαμβάνουμε μας ανησυχούν ιδιαιτέρως.

ΠΗΓΗ:http://armyvoice.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Διαρκείς Παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς – ΦΩΤΟ

Στ. Παπασωτηρίου: «Η ΝΔ ενισχύει με νέους πόρους τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας»

Ευχαριστήριο Αντιδημαρχίας Τουρισμού, Πολιτισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Καστοριάς